12.gif (3497 字节)
21hifi首页 器材评论 搭配推介 网上报价 音响快讯 发烧碟报 有问有答 玩机秘技 乐海漫游 网上广播 代理查询

 

hifishow.gif (3715 字节)


0626a.jpg (16369 字节)
2010广州高级音响展
7月16日-18日
广州白云国际会议中心举行
2010 Guangzhou AV Fair

<> No javascript support

   

0114b.jpg (21007 字节)
《十大发烧精选09》
双CD单碟价

   

<> No javascript support

      

      

 

 

 

交个朋友

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di.gif (211 字节)
 

 

世界音响展图鉴 >>> 2010广州高级音响展

2010广州高级音响展(3408厅)

3408A.JPG (104219 字节)

3408H.JPG (158955 字节)

P1060132.JPG (211506 字节)

IMG_6533.JPG (174026 字节)

IMG_6521.JPG (167005 字节)

P1060122.jpg (207590 字节)

IMG_5169.JPG (174913 字节)

3408G.JPG (359061 字节)

IMG_6078.JPG (166713 字节)

3408I.JPG (139914 字节)

3408J.JPG (152481 字节)

IMG_6079.JPG (166673 字节)

3408K.JPG (322497 字节)

IMG_6075.JPG (363505 字节)

IMG_6519.JPG (303264 字节)

3408B.JPG (149995 字节)

IMG_6056.JPG (379380 字节)

IMG_6062.JPG (156199 字节)

IMG_6066.JPG (117523 字节)

3408E.JPG (281077 字节)

3408F.JPG (132022 字节)

IMG_6068.JPG (153971 字节)

3408C.JPG (130516 字节)

IMG_6072.JPG (125258 字节)

IMG_6048.JPG (124168 字节)

IMG_6053.JPG (127379 字节)

 


 

 

 

 

未经许可,请勿转载
----- 21hifi.com版权所有 -----

 
line_a1.gif (824 字节)

line_a2.gif (824 字节)

 

图文:何先生、陈先生、菲哥、小林

0625b.jpg (15795 字节)
2010广州高级音响展
(7月16日-7月18日)
广州白云国际会议中心举行
Guangzhou AV Fair 2010